כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

עדנה
יוסף
יעקובוב
יוסף ועדנה
שרה
אריה
שניידר
אריה ושרה