כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שושנה
יעקב
סערוני
יעקב ושושנה
זלטה
אוסקר
קאופר
אוסקר וזלטה
כרמלה
ברנקו
קאופר
ברנקו וכרמלה
שרה
יוסקה
רובינשטיין
יוסקה ושרה