כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

דליה
עודד
אליגון
עודד ודליה
עליזה
עימנואל
אליגון
עימנואל ועליזה