כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

יניב
אשרת (שטרנשוס)
יניב
ציפורה
ישראל
שטרנשוס
ישראל וציפורה