כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

דורה
שלמה
מזור
שלמה ודורה
דורה
דב
שבסיס
דב ודורה