כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ליאור
אחיק
אוליצקי
אחיק וליאור
שרה
יעקב
יעקובי
יעקב ושרה
שרה
יצחק
יעקובי
יצחק ושרה