כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ציפורה
חיים
בטמן
חיים וציפורה
אורנה
יוסי
שחר
יוסי ואורנה