כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

יהודית
יעקב
זסלבסקי
יעקב ויהודית
אורה
רמי
קרניאל
רמי ואורה