כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פסיה
יצחק
אבנר
יצחק ופסיה
חנה
שוורץ
וחנה