כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

דרורה
אילן
אוליצקי
אילן ודרורה
גלית
ארז
אוליצקי
ארז וגלית
חנה
ישראל
אוליצקי
ישראל וחנה
שרה
משה
אוליצקי
משה ושרה
שירה
צביקה
שפרינגר
צביקה ושירה