כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ציפורה
אשר
בוקצ'ין
אשר וציפורה
משה
חיניץ'
משה
שירה
אלון
כהן
אלון ושירה