כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

טסה
גיורא
הגיתי
גיורא וטסה
שרה
אשר
מירוצ'ניק
אשר ושרה
אהודה
אליעזר
מלניצקי
אליעזר ואהודה
חסיה
שמעון
שילוני
שמעון וחסיה