כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

דפנה
זאב
וולפין
זאב ודפנה
שושנה
אביגדור
פבזנר
אביגדור ושושנה