כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פרידה
שלום
הלפרין
שלום ופרידה
עתליה רונן
דב רונן
רונן
דב רונן ועתליה רונן