כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

פרידה
שלום
הלפרין
שלום ופרידה
עתליה
דב
רונן
דב ועתליה