כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ברכה
שמואל
אסא
שמואל וברכה
ציפי
יהודה
בלכר
יהודה וציפי
יפה
שמואל-בר
בלכר
שמואל-בר ויפה
תמר
מיכאל
יעקובי
מיכאל ותמר