כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אסתר
אברהם
כהן
אברהם ואסתר
אירנה
שלומיק
כהן
שלומיק ואירנה
מיה
פלאי
לרמן
פלאי ומיה