כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

יבקובסקי
יבקובסקי
יהודה כרמלה
יהודה כרמלה
יום סרט
יום סרט
יוסוף אפנדי
זן של מנדרינות גדולות, קליפות ומתוקות.
יוסוף אפנדי
יעקב גולדין – יעקב גורן
יעקב גולדין – יעקב גורן
ישראל
נהג האוטובוס
ישראל