כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

ראשן
ראשן
רוגטקה
רוגטקה
רודיטי
רודיטי
רוזנסל
רוזנסל
רטיג

 http://www.kfarazar.org.il/document/68435,7733,769.aspx

http://www.kfarazar.org.il/document/68435,7733,768.aspx

http://www.kfarazar.org.il/document/68435,7733,767.aspx

רטיג
ריג'לה
ריג'לה
רייכנברג
רייכנברג