כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

ראשן
ראשן
רוגטקה
רוגטקה
רודיטי
רודיטי
רוזנסל
רוזנסל
רטיג
רטיג
ריג'לה
ריג'לה
רייכנברג
רייכנברג