כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

מבכירה
מבכירה
מגדל המיםמגדל המים
מוסדניקים
מוסדניקים
מוסררה
מוסררה
מוצב דלעת
מוצב דלעת
מוצ'ניק
מוצ'ניק
מילר
מילר