כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

ואדי אל עסאל
ואדי אל עסאל
ואדי קלט
ואדי קלט
ווזניצה
ווזניצה
וולך
וולך
וולף
וולף
וורצל
וורצל
ויטחובסקי
ויטחובסקי
וכטל
וכטל
ולדן
ולדן
ועד אגודה
ועד אגודה
ועד מקומי
ועד מקומי
ועד מקומי
ועד מקומי
ועדת המים
ועדת המים
ועדת חינוך
ועדת חינוך
ורדי
ורדי