כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

זבלאווי
ע"ש פרדס ערבי זבלאווי.  היום: שכונת יד אליהו 
זבלאווי
זהבי
זהבי
זלינגר
זלינגר
זלקינד
משק לנדאו ברחוב ההגנה.
זלקינד
זסלבסקי
זסלבסקי