כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

פאטֶס
פאטֶס
פולקובסקי
פולקובסקי
פומרנץ
פומרנץ
פייגין
פייגין
פל"מ
פל
פלס
פלס
פנס רפת
פנס רפת
פרדסי הסביבה
פרדס גוט-גורביץ'

פרדס גרגור

פרדס חדד

פרדס טריווקס

פרדס ליטווינסקי

פרדס מרגושס

פרדס רובין 

פרדס צעיר 

פרדסי הסביבה
פרייה
פרייה
פרלמן - פאר
פרלמן - פאר
פרלרוזן
פרלרוזן
פרפל
פרפל