כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

שה-לבן יוסף
שה-לבן יוסף
שקאלים (שועלים)
ש - אזרפדיה ש - אזרפדיה ש - אזרפדיה ש - אזרפדיה ש - אזרפדיה
שקאלים (שועלים)