כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

כושי
ביסקוויט עליו גבעת קצפת מתוקה בציפוי שוקולד - קרמבו
כושי
כינויים - שמות חיבה

אברהם רוזנסל - פוזיק, קרלפוז (מקור: משה כתר)

מוישיק קרמר - מולדבן (מקור: מוצא הוריו, זהבה ויונה ממולדביה) 

כינויים - שמות חיבה
כפר אונו
כפר אונו
כפר אז"ר
כפר אז
כתר
כתר