כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

עיון
עיון
עמדת בטון
עמדת בטון
עמדת פרוז'קטור
עמדת פרוז'קטור
עֹפר
עֹפר
עפרון- בליימן
עפרון- בליימן
עץ השקמה
עץ השקמה
עצמון
עצמון