כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

אז''רפדיה

באחאר
באחאר
באר א'
הבאר נחפרה בשנת 1932 לעומק כ-40 מטר
באר א'
בוּסים
בוּסים
בוקצ'ין
בוקצ'ין
בורזל
ארינמל - חרק הממקם קר
בורזל
ביברמן
ביברמן
בית אז"ר
בית אז
בית הכנסת
בית הכנסת
בית הנוער
בית הנוער
בית הספר
בית הספר
בית העם
בית העם
בית הקרן הקיימת
בית הקרן הקיימת
בית חרושת לפקקים
בית חרושת לפקקים
בית מזרחי
בית מזרחי
בכר
בכר
בלורות
בלורות
בליימן
בליימן
בלכר
בלכר
בן-דרור
בן-דרור
בן-שך
בן-שך
ברודר
כיפה לחימום אפרוחים
ברודר
ברלב

טובה וקלמן קישור

דני ושועיק קישור

ברלב
ברנדווין
ברנדווין
ברנר
ברנר